Notice: Undefined index: title_style_type in /web/snund.am/www/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-title.php on line 35

Partnership

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը արդյունավետ համագործակցություն է հաստատել մի շարք միջազգային կառույցների հետ, փորձ է արվել տեղայնացնել ձեռք բերված փորձն ու պրակտիկ գիտելիքները, ինչպես նաև միջազգային ստանդարտներին համապատասխանեցնել սննդամթերքի անվտանգության ոլորտը:

Քայլեր են կատարվել համակարգի արդիականացման, սննդամթերքի անվտանգության, ոլորտում տեղի ունեցող գործընթացների մասին սպառողների իրազեկվածության բարձրացման, նոր տեղնորոլոգիաների ներդրման, կիրարկման առումով:

Միջազգային կառույցների հետ փորձի փոխանակման, ուսուցման, մասնագիտական կապերի ձեռքբերման և ամրապնդման շնորհիվ` ՀՀ ԳՆ սննդմթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը փորձում է զարգանալ միջազգային չափանիշներին համաքայլ՝ արձագանքելով ժամանակի մարտահրավերներին: