ssfs_logo_glxavor

Համաձայն ՀՀ կառավարության 23.07.2015թ N827-Ն որոշման՝ կաթնամթերքի արտադրությամբ զբաղվող միջին առևտրային կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը, ինչպես նաև, համաձայն «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի, գերփոքր, փոքր կամ միջին չհամարվող ոչ ալկոհոլային խմիչքներ ու հանքային ջրերի և շշալցված այլ ջրերի արտադրությամբ զբաղվող կազմակերպություններն ու անհատ ձեռնարկատերերը մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը սննդի արտադրության, վերամշակման և բաշխման փուլերում պետք է ներդնեն պատշաճ հիգիենիկ արտադրական գործելակարգի և վտանգի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի համակարգ (ժամանակացույց):