Надзор

/Надзор

Результаты мониторинга в сфере фитосанитарного надзора — 2013 г.

[…]

By |Май 6th, 2016|Мониторинг, Надзор|0 Comments

Результаты мониторинга в сфере фитосанитарного надзора — 2012 г.

[…]

By |Май 6th, 2016|Мониторинг, Надзор|0 Comments

2013 թվականի 1-ին կիսամյակի ընթացքում իրականացված դիտարկումների և ուսումնասիրությունների արդյունքները

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից 2013 թվականի 1-ին կիսամյակի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվել է 62 դիտարկում և 15 ուսումնասիրություն 777 տնտեսավարող սուբյեկտներում, որոնցից 468-ում հայտնաբերվել են խախտումներ: Ստորև ներկայացվում են արդյունքները՝ աղյուսակով:

Բացի կից ներկայացվող աղյուսակում նշված գործողություններից, Ծառայությունը նաև արտադրատեսակների պիտակներին առկա մակնշման անհամապատասխանությունների վերացմանն ուղղված նամակներ է ուղարկել հետևյալ ընկերություններին՝

 

«ԲՅՈՒՐԵՂ ԱԼԿՈ» ՍՊԸ,
«ԲԱՄԱՍ» […]

By |Май 6th, 2016|Надзор, Проверки|0 Comments

2012 թվականին իրականացված դիտարկումների և ուսումնասիրությունների արդյունքները

2012 թվականին ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվել են դիտարկումներ և ուսումնասիրություններ Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում, որոնց արդյունքները հետևյալն են

By |Май 6th, 2016|Надзор, Проверки|0 Comments

2012թ. սեպտեմբերի 3-ից 7-ը ընկած ժամանակահատվածում կատարված սննդամթերքի դիտարկումների և ուսումնասիրությունների արդյունքները

2012թ. սեպտեմբերի 3-ից 7-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում Ծառայության կողմից սննդամթերքի վաճառքի թվով 221 կետում իրականացված դիտարկումների և ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնաբերվել են խախտումներ թվով 174 կետում:
Ծանոթացեք մանրամասն տեղեկատվությանը:

By |Май 6th, 2016|Надзор, Проверки|0 Comments

2012թ. հուլիսի 24-ից օգոստոսի 3-ը մսի և պաղպաղակի շուկաներում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 2012թ. հուլիսի 23-ի N 150-Ա հրամանով ս.թ. հուլիսի 24-ից օգոստոսի 3-ը ընկած ժամանակահատվածում Ծառայության աշխատակազմի կողմից իրականացվել է ք.Երևանում մսի վաճառք իրականացնող առևտրի կենտրոններում և կրպակներում, գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաներում, խանութներում, կրպակներում, տաղավարներում շուկայահանված մսի պահպանման, տեղափոխման և իրացման գործընթացների ուսումնասիրություն, և Ծառայության պետի 2012թ. հուլիսի 23-ի N 151-Ա […]

Постановление Правительства РА от 2013 года 5-ого сентября №970-Н об утверждении контрольных списков проверок, осуществляемых Государственной службой безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Республики Армения.

Постановление Правительства РА от 2013 года 5-ого сентября №970-Н об утверждении контрольных списков проверок, осуществляемых Государственной службой безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Республики Армения.

Постановление Правительства РА от 2013 года 28-ого февраля №338-Н об утверждении контрольных списков проверок, осуществляемых Государственной службой безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Республики Армения.

Постановление Правительства РА от 2013 года 28-ого февраля №338-Н об утверждении контрольных списков проверок, осуществляемых Государственной службой безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Республики Армения.

Приостановлено производство пастеризованного молока и мацуна ООО “МАРИЛА”

Согласно решению начальника Государственной службы безопасности пищевых продуктов МСХ РА приостановлено производство 3,2%-ого пастеризованного молока (1л) и 3,2%-ого мацуна (0,5 кг) ООО “МАРИЛА”.

Во время проведенных в ООО “МАРИЛА” проверок был обнаружен выпуск опасных пищевых продуктов. Согласно результатам лабораторных исследований, выполненных ГНКО “Республиканский ветеринарно-санитарный и фитосанитарный центр лабораторных услуг”, вышеупомянутые продукты по микробиологическим показателям (БГКП — […]

Приостановлено производство мороженого «Шоколад», «Страчателла» и «Дольче Лате» торговой марки ООО «ДОЛЬЧЕЗА»

Согласно решению начальника Государственной службы безопасности пищевых продуктов МСХ РА приостановлен производственный процесс мороженого «Шоколад», «Страчателла» и «Дольче Лате» торговой марки ООО «ДОЛЬЧЕЗА».

Во время проведенных в ООО «ДОЛЬЧЕЗА» проверок был обнаружен выпуск опасных пищевых продуктов. Согласно результатам лабораторной экспертизы указанные виды мороженого по микробиологическим показателям (БГКП — бактерий группы кишечной палочки, МАФАМ — Мезофильные Аэробные […]