Ստուգումների ծրագիր

checklist

2022 թվականի ընթացքում սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում իրականացվելիք ստուգումների ծրագիրը

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2022 թվականի ընթացքում սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում իրականացվելիք ստուգումների ծրագիրը:

checklist

2021 թվականի ընթացքում սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում իրականացվելիք ստուգումների ծրագիրը

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2021 թվականի ընթացքում սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում իրականացվելիք ստուգումների ծրագիրը՝ համաձայն Տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի 2020 թվականի նոյեմբերի  25-ի  N 20 որոշման:

checklist

2020 թվականի ընթացքում սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում իրականացվելիք ստուգումների ծրագիրը

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2020 թվականի ընթացքում սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում իրականացվելիք ստուգումների ծրագիրը՝ համաձայն Տեսչական մարմնի ղեկավարի 2019 թվականի նոյեմբերի  25-ի  N 704-Ա հրամանի:

checklist

2019 թվականի 4-րդ եռամսյակի ընթացքում սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում իրականացվելիք ստուգումների ծրագիրը

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակի ընթացքում սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում իրականացվելիք ստուգումների ծրագիրը՝ համաձայն Տեսչական մարմնի ղեկավարի 2019 թվականի սեպտեմբերի  26-ի  N 532-Ա հրամանի:

checklist

2018 թվականին ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների ցանկ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից 2018 թվականին ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների ցանկը:

checklist

2017 թվականին ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների ցանկ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից 2017 թվականին ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների ցանկը:

checklist

2016 թվականին ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների ցանկ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից 2016 թվականին ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների ցանկը:

checklist

2015 թվականին ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների ցանկ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից 2015 թվականին ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների ցանկը:

checklist

2014 թվականին ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների ցանկ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից 2014 թվականին ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների ցանկը:

checklist

2013 թվականին ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների ցանկ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից 2013 թվականին ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների ցանկը:

checklist

2012 թվականին ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների ցանկ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից 2012 թվականին ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների ցանկը: