ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Սննդամթերքի անվտանգություն – Օրենքներ

///Սննդամթերքի անվտանգություն - Օրենքներ

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը սննդամթերքի անվտանգության մասին

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը սննդամթերքի անվտանգության մասին

ՀՀ օրենքը համապատասխանության գնահատման մասին

ՀՀ օրենքը համապատասխանության գնահատման մասին

ՀՀ օրենքը ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին

ՀՀ օրենքը ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին

ՀՀ օրենքը սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին

ՀՀ օրենքը սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին

ՀՀ օրենքը առևտրի և ծառայությունների մասին

ՀՀ օրենքը առևտրի և ծառայությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին