ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Օրենքներ

ՀՀ օրենքը անասնաբուժության մասին

ՀՀ օրենքը անասնաբուժության մասին

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը սննդամթերքի անվտանգության մասին

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը սննդամթերքի անվտանգության մասին

ՀՀ օրենքը անասնաբուժության մասին

ՀՀ օրենքը անասնաբուժության մասին

ՀՀ օրենքը բուսասանիտարիայի մասին

ՀՀ օրենքը բուսասանիտարիայի մասին

ՀՀ օրենքը համապատասխանության գնահատման մասին

ՀՀ օրենքը համապատասխանության գնահատման մասին

ՀՀ օրենքը ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին

ՀՀ օրենքը ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին

ՀՀ օրենքը սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին

ՀՀ օրենքը սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին

ՀՀ օրենքը կերի մասին

ՀՀ օրենքը կերի մասին

ՀՀ օրենքը առևտրի և ծառայությունների մասին

ՀՀ օրենքը առևտրի և ծառայությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին