ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և ձևակերպման, ինչպես նաև ազդարարին տրվող պաշտպանության միջոցների իրականացման կարգը սահմանելու մասին Տեսչական մարմնի ղեկավարի հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու պատասխանատու անձ նշանակելու մասին Տեսչական մարմնի ղեկավարի հրաման

Ծանոթանալ հրամանին

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և ձևակերպման, ինչպես նաև ազդարարին տրվող պաշտպանության միջոցների իրականացման կարգը սահմանելու մասին Տեսչական մարմնի ղեկավարի հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և ձևակերպման, ինչպես նաև ազդարարին տրվող պաշտպանության միջոցների իրականացման կարգը սահմանելու մասին Տեսչական մարմնի ղեկավարի հրաման

Ծանոթանալ հրամանին

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոնները հաստատելու մասին N 41-Լ հրամանի մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Տեսչական մարմնի ղեկավարի հրաման

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոնները հաստատելու մասին N 41-Լ հրամանի մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Տեսչական մարմնի ղեկավարի հրաման

Ծանոթանալ հրամանին

Որոշում վարչական տուգանք նշանակելու մասին

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից անհատ ձեռնարկատեր Մելինե Գասպարյանին «Վարչական տուգանք նշանակելու մասին» որոշումը հրապարակվում է Տեսչական մարմնի և azdarar.am […]

Որոշում վարչական տուգանք նշանակելու մասին

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից «ՌՈՒԹՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Ստեփան Քեշիշյանին «Վարչական տուգանք նշանակելու մասին» որոշումը հրապարակվում է Տեսչական մարմնի և azdarar.am […]

Որոշում վարչական տուգանք նշանակելու մասին

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ Մելքոնյանին «Վարչական տուգանք նշանակելու մասին» որոշումը հրապարակվում է Տեսչական մարմնի և azdarar.am […]

Որոշում վարչական տուգանք նշանակելու մասին

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից անհատ ձեռնարկատեր Սամվել Դարբինյանին «Վարչական տուգանք նշանակելու մասին» որոշումը հրապարակվում է Տեսչական մարմնի և azdarar.am […]

Որոշում վարչական տուգանք նշանակելու մասին

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից անհատ ձեռնարկատեր Համլետ Ավետիսյանին «Վարչական տուգանք նշանակելու մասին» որոշումը հրապարակվում է Տեսչական մարմնի և azdarar.am […]

Որոշում վարչական տուգանք նշանակելու մասին

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից «Էկո-Պրոդ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Տիգրան Խաչատրյանին «Վարչական տուգանք նշանակելու մասին» որոշումը հրապարակվում է Տեսչական մարմնի և azdarar.am […]

Որոշում վարչական տուգանք նշանակելու մասին

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից անհատ ձեռնարկատեր Տիգրան Լապայանին «Վարչական տուգանք նշանակելու մասին» որոշումը հրապարակվում է Տեսչական մարմնի և azdarar.am […]