Պաշտոնի անձնագրեր

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ռիսկի գնահատման (կառավարման) և վերլուծությունների վարչության պետ (ծածկագիրը՝ 70-26.1-Ղ3-1)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ռիսկի գնահատման (կառավարման) և վերլուծությունների վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 70-26.1-Մ2-1)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ռիսկի գնահատման (կառավարման) և վերլուծությունների վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 70-26.1-Մ2-2)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ռիսկի գնահատման (կառավարման) և վերլուծությունների վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 70-26.1-Մ2-3)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ռիսկի գնահատման (կառավարման) և վերլուծությունների վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 70-26.1-Մ2-4)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ռիսկի գնահատման (կառավարման) և վերլուծությունների վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 70-26.1-Մ2-5)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ռիսկի գնահատման (կառավարման) և վերլուծությունների վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 70-26.1-Մ2-6)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ռիսկի գնահատման (կառավարման) և վերլուծությունների վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը՝ 70-26.1-Մ2-7)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի անասնաբուժության վարչության պետ (Ծածկագիր՝ 70-26.2-Ղ3-1)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի անասնաբուժության վարչության պետի տեղակալ (Ծածկագիր՝ 70-26.2-Ղ4-1)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի անասնաբուժության վարչության պետի տեղակալ (Ծածկագիր՝ 70-26.2-Ղ4-2)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի անասնաբուժության վարչության գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.2-Մ2-1)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի անասնաբուժության վարչության գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.2-Մ2-2)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի անասնաբուժության վարչության գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.2-Մ2-3)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի անասնաբուժության վարչության գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.2-Մ2-4)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի անասնաբուժության վարչության գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.2-Մ2-5)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի անասնաբուժության վարչության գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.2-Մ2-6)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի անասնաբուժության վարչության ավագ տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.2-Մ4-1)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության պետ (Ծածկագիր՝ 70-26.5-Ղ3-1)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության իրավաբանական բաժնի պետ (Ծածկագիր՝ 70-26.5-Ղ4-1)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի պետ (Ծածկագիր՝ 70-26.5-Ղ4-2)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ (Ծածկագիր՝ 70-26.5-Մ2-1)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ (Ծածկագիր՝ 70-26.5-Մ2-2)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ (Ծածկագիր՝ 70-26.5-Մ2-3)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ (Ծածկագիր՝ 70-26.5-Մ2-6)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի ավագ մասնագետ (Ծածկագիր՝ 70-26.5-Մ3-1)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի ավագ մասնագետ (Ծածկագիր՝ 70-26.5-Մ3-3)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի ավագ մասնագետ (Ծածկագիր՝ 70-26.5-Մ3-4)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի ավագ մասնագետ (Ծածկագիր՝ 70-26.5-Մ3-5)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի ավագ մասնագետ (Ծածկագիր՝ 70-26.5-Մ3-6)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության իրավաբանական բաժնի ավագ մասնագետ (Ծածկագիր՝ 70-26.5-Մ4-1)

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության իրավաբանական բաժնի ավագ մասնագետ (Ծածկագիր՝ 70-26.5-Մ4-2)

Այրում-Բագրատաշեն սահմանային հսկիչ կետի պետ (Ծածկագիր՝ 70-26.13-Ղ4-1)

Այրում-Բագրատաշեն սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.13-Մ2-1)

Այրում-Բագրատաշեն սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.13-Մ2-2)

Այրում-Բագրատաշեն սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.13-Մ2-3)

Այրում-Բագրատաշեն սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.13-Մ2-4)

Այրում-Բագրատաշեն սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.13-Մ2-5)

Այրում-Բագրատաշեն սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.13-Մ2-6)

Այրում-Բագրատաշեն սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.13-Մ2-7)

Այրում-Բագրատաշեն սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.13-Մ2-8)

Այրում-Բագրատաշեն սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.13-Մ2-9)

Այրում-Բագրատաշեն սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.13-Մ2-10)

Այրում-Բագրատաշեն սահմանային հսկիչ կետի ավագ տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.13-Մ4-1)

Այրում-Բագրատաշեն սահմանային հսկիչ կետի ավագ տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.13-Մ4-2)

Այրում-Բագրատաշեն սահմանային հսկիչ կետի տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.13-Մ6-1)

Երևան-«Զվարթնոց» օդանավակայան սահմանային հսկիչ կետի պետ (Ծածկագիր՝ 70-26.17-Ղ4-1)

Երևան-«Զվարթնոց» օդանավակայան սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.17-Մ2-1)

icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””/]

Երևան-«Զվարթնոց» օդանավակայան սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.17-Մ2-2)

Երևան-«Զվարթնոց» օդանավակայան սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.17-Մ2-3)

Երևան-«Զվարթնոց» օդանավակայան սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.17-Մ2-4)

Երևան-«Զվարթնոց» օդանավակայան սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.17-Մ2-5)

Երևան-«Զվարթնոց» օդանավակայան սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.17-Մ2-6)

Երևան-«Զվարթնոց» օդանավակայան սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.17-Մ2-7)

Երևան-«Զվարթնոց» օդանավակայան սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.17-Մ2-8)

Երևան-«Զվարթնոց» օդանավակայան սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.17-Մ2-9)

Երևան-«Զվարթնոց» օդանավակայան սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.17-Մ2-10)

Երևան-«Զվարթնոց» օդանավակայան սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.17-Մ2-11)

Երևան-«Զվարթնոց» օդանավակայան սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.17-Մ2-12)

Երևան-«Զվարթնոց» օդանավակայան սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.17-Մ2-13)

Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի պետ (Ծածկագիր՝ 70-26.21-Ղ3-1)

Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.21-Մ2-1)

Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.21-Մ2-2)

Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.21-Մ2-3)

Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.21-Մ2-4)

Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.21-Մ2-5)

Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.21-Մ2-6)

Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.21-Մ2-7)

Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.21-Մ2-8)

Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.21-Մ2-9)

Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.21-Մ2-10)

Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.21-Մ2-11)

Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.21-Մ2-12)

Լոռու մարզային կենտրոնի պետ (Ծածկագիր՝ 70-26.22-Ղ3-1)

Լոռու մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.22-Մ2-1)

Լոռու մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.22-Մ2-2)

Լոռու մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.22-Մ2-3)

Լոռու մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.22-Մ2-4)

Լոռու մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.22-Մ2-5)

Լոռու մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.22-Մ2-6)

Լոռու մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.22-Մ2-7)

Լոռու մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.22-Մ2-8)

Լոռու մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.22-Մ2-9)

Լոռու մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.22-Մ2-10)

Լոռու մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.22-Մ2-11)

Լոռու մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.22-Մ2-12)

Լոռու մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.22-Մ2-13)

Լոռու մարզային կենտրոնի ավագ տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.22-Մ4-1)

Շիրակի մարզային կենտրոնի պետ (Ծածկագիր՝ 70-26.24-Ղ3-1)

Շիրակի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.24-Մ2-1)

Շիրակի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.24-Մ2-2)

Շիրակի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.24-Մ2-3)

Շիրակի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.24-Մ2-4)

Շիրակի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.24-Մ2-5)

Շիրակի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.24-Մ2-6)

Շիրակի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.24-Մ2-7)

Շիրակի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.24-Մ2-8)

Շիրակի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.24-Մ2-9)

Շիրակի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.24-Մ2-10)

Շիրակի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.24-Մ2-11)

Շիրակի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.24-Մ2-12)

Շիրակի մարզային կենտրոնի ավագ տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.24-Մ4-1)

Երևանի կենտրոնի պետ (Ծածկագիր՝ 70-26.28-Ղ3-1)

Երևանի կենտրոնի պետի տեղակալ (Ծածկագիր՝ 70-26.28-Ղ4-1)

Երևանի կենտրոնի պետի տեղակալ (Ծածկագիր՝ 70-26.28-Ղ4-2)

Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.28-Մ2-1)

Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.28-Մ2-2)

Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.28-Մ2-3)

Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.28-Մ2-4)

Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.28-Մ2-5)

Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.28-Մ2-6)

Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.28-Մ2-7)

Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.28-Մ2-8)

Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.28-Մ2-9)

Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.28-Մ2-10)

Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.28-Մ2-11)

Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.28-Մ2-12)

Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.28-Մ2-13)

Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.28-Մ2-14)

Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.28-Մ2-15)

Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.28-Մ2-16)

Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.28-Մ2-17)

Երևանի կենտրոնի ավագ տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.28-Մ4-1)

Երևանի կենտրոնի ավագ տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.28-Մ4-2)

Երևանի կենտրոնի տեսուչ (Ծածկագիր՝ 70-26.28-Մ6-1)