Հաստիքացուցակ

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի
անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի
2020 թվականի ապրիլի 20-ի № Կ78-Ա հրամանի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Մարմնի ղեկավար 1
Մարմնի ղեկավարի տեղակալ 3
Մարմնի ղեկավարի օգնական 2
Մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական 3
Բյուջետային գործընթացի պատասխանատու 2
Պահեստապետ 1
Տնտեսվար 1
Վարորդ 4
Հավաքարար 3
Ընդամենը 20

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Վարչության պետ 1
Վարչության պետի տեղակալ 2
Գլխավոր տեսուչ 6
Ավագ տեսուչ 1
Ընդամենը 10
Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Վարչության պետ 1
Վարչության պետի տեղակալ 2
Գլխավոր տեսուչ 6
Ավագ տեսուչ 1
Ընդամենը 10
Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Վարչության պետ 1
Գլխավոր տեսուչ 3
Ավագ տեսուչ 1
Ընդամենը 5
Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Վարչության պետ 1
Գլխավոր տեսուչ 4
Տեսուչ 1
Ընդամենը 6
Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Վարչության պետ 1
Իրավաբանական բաժին
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 3
Ավագ մասնագետ 2
Փաստաթղթաշրջանառության բաժին
Բաժնի պետ 1
Ավագ մասնագետ 6
Ընդամենը 14
Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Վարչության պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 3
Ընդամենը 4
Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Բաժնի պետ 1
Բաժնի պետի տեղակալ 2
Գլխավոր մասնագետ 3
Ավագ մասնագետ 1
Մասնագետ 1
Համակարգչային օպերատոր 15
Ընդամենը 23
Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր տեսուչ 2
Ավագ տեսուչ 2
Ընդամենը 5
Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Բաժնի պետ 1
Գլխավոր մասնագետ 3
Մասնագետ 1
Ընդամենը 5
Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Բաժնի պետ 1
Մասնագետ՝ համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման 1
Մասնագետ՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սպասարկման 1
Ադմինիստրատոր՝ համակարգչային ցանցերի 1
Ընդամենը 4

Տարածքային ստորաբաժանումներ

Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Կետի պետ 1
Գլխավոր տեսուչ 10
Ավագ տեսուչ 2
Տեսուչ 1
Ընդամենը 14
Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Կետի պետ 1
Գլխավոր տեսուչ 9
Ընդամենը 10
Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Կետի պետ 1
Գլխավոր տեսուչ 7
Ընդամենը 8
Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Կենտրոնի պետ 1
Գլխավոր տեսուչ 10
Ընդամենը 11
Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Կենտրոնի պետ 1
Գլխավոր տեսուչ 9
Ընդամենը 10
Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Կենտրոնի պետ 1
Գլխավոր տեսուչ 9
Ընդամենը 10
Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Կենտրոնի պետ 1
Գլխավոր տեսուչ 12
Ընդամենը 13
Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Կենտրոնի պետ 1
Գլխավոր տեսուչ 13
Ավագ տեսուչ 1
Ընդամենը 15
Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Կենտրոնի պետ 1
Գլխավոր տեսուչ 8
Ընդամենը 9
Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Կենտրոնի պետ 1
Գլխավոր տեսուչ 12
Ավագ տեսուչ 1
Ընդամենը 14
Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Կենտրոնի պետ 1
Գլխավոր տեսուչ 10
Ընդամենը 11
Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Կենտրոնի պետ 1
Գլխավոր տեսուչ 6
Ընդամենը 7
Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Կենտրոնի պետ 1
Գլխավոր տեսուչ 9
Ընդամենը 10
Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Կենտրոնի պետ 1
Կենտրոնի պետի տեղակալ 2
Գլխավոր տեսուչ 16
Ավագ տեսուչ 3
Տեսուչ 1
Ընդամենը 23