Կառավարման խորհուրդ

Արձանագրություն N4

05.05.2021թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստի արձանագրություն

 

Որոշում N8

05.05.2021թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի որոշում N8:

 

Արձանագրություն N3

15.04.2021թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստի արձանագրություն

 

Որոշում N6

15.04.2021թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի որոշում N6:

 

Որոշում N7

15.04.2021թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի որոշում N7:

 

Արձանագրություն N2

16.03.2021թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստի արձանագրություն

 

Որոշումներ

16.03.2021թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի որոշումներ:

 

Արձանագրություն N1

01.02.2021թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստի արձանագրություն

 

Որոշումներ

01.02.2021թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի որոշումներ:

 

Արձանագրություն N7

25.11.2020թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստի արձանագրություն

 

Որոշումներ

25.11.2020թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի որոշումներ:

 

Արձանագրություն N6

12.10.2020թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստի արձանագրություն

 

Որոշումներ

12.10.2020թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի որոշումներ:

 

Արձանագրություն N5

05.10.2020թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստի արձանագրություն

 

Որոշումներ

05.10.2020թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի որոշումներ:

 

Արձանագրություն N4

13.08.2020թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի էլեկտրոնային քվեարկության ներկայացված հարցերի վերաբերյալ նիստի արձանագրություն

 

Որոշումներ

13.08.2020թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի որոշումներ:

 

Արձանագրություն N3

24.02.2020թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի էլեկտրոնային քվեարկության ներկայացված հարցերի վերաբերյալ նիստի արձանագրություն

 

Որոշում N6

24.02.2020թ. – «ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի որոշում Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի հաստիքացուցակին, քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկին և քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերին հավանություն տալու մասին

 

Արձանագրություն N2

14.02.2020թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստի արձանագրություն

 

Որոշում N3

14.02.2020թ. – «ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի որոշում Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծին հավանություն տալու մասին

 

Արձանագրություն N1

04.02.2020թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի էլեկտրոնային քվեարկության ներկայացված հարցերի վերաբերյալ արձանագրություն

 

Որոշում N1

04.02.2020թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի որոշում տեսչական մարմնի 2019 թվականի հաշվետվությանը հավանություն տալու մասին

 

Որոշում N2

04.02.2020թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի որոշում պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող 2020 թվականի գնումների պլանում հոդվածային և ներհոդվածային փոփոխությանը հավանություն տալու մասին

 

Արձանագրություն N6

30.12.2019թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի էլեկտրոնային քվեարկության ներկայացված հարցերի վերաբերյալ արձանագրություն

 

Որոշում

31.12.2019թ. – ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի որոշում 2020 թվականի գործունեության ծրագրին հավանություն տալու մասին

 

Արձանագրություն N5

25.11.2019թ. – ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի էլեկտրոնային քվեարկության ներկայացված հարցերի վերաբերյալ արձանագրություն

 

Որոշումներ

25.11.2019թ. – ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի էլեկտրոնային քվեարկության ներկայացված հարցերի վերաբերյալ որոշումներ

 

Արձանագրություն N4

16.09.2019թ. – ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի էլեկտրոնային քվեարկության ներկայացված հարցերի վերաբերյալ արձանագրություն

 

Արձանագրություն N3

28.08.2019թ. – ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստի արձանագրություն

 

Որոշումներ

28.08.2019թ. – ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստի որոշումներ

 

Արձանագրություն N2

17.07.2019թ. – ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի արտահերթ նիստի արձանագրություն

 

Օրակարգ

23.05.2019թ. – ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի արտահերթ նիստի օրակարգ:

 

Արձանագրություն N1

5.03.2019թ. – ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի արտահերթ նիստի արձանագրությունը (չի կայացել քվորում չինելու պատճառով):

 

Արձանագրություն N3

28.12.2018թ. – ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստի արձանագրությունը (քննարկվել է 2019 թվականի տարեկան ստուգումների ծրագիրը):

 

Արձանագրություն N2

13.07.2018թ. – ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստի արձանագրությունը (քննարկվել է տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալների ընտրության հարցը):

 

Արձանագրություն N1

20.06.2018թ. – ՀՀ կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստի արձանագրություն (քննարկվել է տեսչական մարմնի ղեկավարի ընտրության հարցը):