ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Պայմանագրեր և արձանագրություններ

///Պայմանագրեր և արձանագրություններ

Պայմանագրեր և արձանագրություններ

Հանձնման-ընդունման արձանագրություն № 12

[…]

Հանձնման-ընդունման արձանագրություն № 01

[…]

Հանձնման-ընդունման արձանագրություն

[…]

Ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման հարկային հաշիվ

[…]

Ապրանքների մատակարարման հարկային հաշիվ

[…]

Ապրանքների մատակարարման հարկային հաշիվ

[…]