ՑԱՆԿ

 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից 2021 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում

ներմուծվող խմբաքանակում և արտադրության ու շրջանառության փուլերում կերակրի աղում յոդի պարունակության մասին տեղեկատվություն

Մարզը Հետազոտվող նմուշների քանակը՝ ըստ կազմակերպությունների Արտադրող երկիրը Նմուշների քանակը Ներմուծված աղի քանակությունը
Առևտուր Հանրային սնունդ Սննդամթերքի արտադրություն Հայաս­­­­տանի Հանրապե­տություն Այլ Ընդա­­մենը Դրանցից չեն համապա­տասխանում նորմերին Ընդա­մենը Դրանցից չեն համապա­տասխանում նորմերին
Ընդամենը Դրանցից չեն համապա­տասխանում նորմերին Ընդամենը Դրանցից չեն համապա­տասխանում նորմերին Ընդամենը Դրանցից չեն համապա­տասխանում նորմերին
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Երևան 0 0 6 0 2 0 8          
Շիրակ 13 1 1 0 3 0 17          
Գեղարքունիք 8 1 5 1 5 0 18          
Տավու

շ

1 0 13 1 0 0 14          
Լոռի 0 0 0 0 18 1 18          
Կոտայք 2 1 3 0 4 0 9          
Արարատ 0 0 0 0 7 0 7          
Արմավիր 1 0 7 0 11 0 19          
Վայոց Ձոր 0 0 1 0 9 0 10          
Սյունիք 3 0 0 0 7 0 10          
Արագածոտն 1 0 4 0 1 0 6          
                Իրան 39 0 1358270 կգ 0
                Ուկրաինա 2 0 331000 կգ 0
                Ֆրանսիա 1 0 2383 կգ 0
                Չինաստան 2 0 100 կգ 0