ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Մշտադիտարկումներ

//Մշտադիտարկումներ

Մշտադիտարկումներ

2013 թվականին իրականացված մշտադիտարկման արդյունքները բուսասանիտարիայի ոլորտում

2013 թվականին բույսերի վնասակար օրգանիզմների հայտնաբերման նպատակով Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվել է մշտադիտարկում (մոնիթորինգ), որի ընթացքում 6000 նմուշ ներկայացվել է լաբորատոր փորձաքննության:
Ծանոթացեք արդյունքներին

2012 թվականին իրականացված մշտադիտարկման արդյունքները բուսասանիտարիայի ոլորտում

2012 թվականին բույսերի վնասակար օրգանիզմների հայտնաբերման նպատակով Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվել է մշտադիտարկում (մոնիթորինգ), որի ընթացքում 6000 նմուշ ներկայացվել է լաբորատոր փորձաքննության:
Ծանոթացեք արդյունքներին