Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և ձևակերպման, ինչպես նաև ազդարարին տրվող պաշտպանության միջոցների իրականացման կարգը սահմանելու մասին Տեսչական մարմնի ղեկավարի հրաման

Ծանոթանալ հրամանին