Հայտարարություն Հայաստանում Լաբորատորիաների ղեկավարների և առաջնորդների համար նախատեսված գլոբալ ծրագրի (GLLP) մենթորների և մասնակիցների մրցույթի վերաբերյալ:
Մրցույթն անցկացվելու է 2021 թվականի ապրիլի 8-ից 22-ը, ժ. 17:00:

Ծանոթացեք հայտարարությանը
Ծանոթացեք մասնակիցների ընտրության չափորոշիչներին
Հավելված