ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ԵԱՏՄ կանոնակարգեր

//ԵԱՏՄ կանոնակարգեր

ԵԱՏՄ կանոնակարգեր

Հատուկ նշանակության սննդամթերքի առանձին տեսակների՝ այդ թվում դիետիկ բուժիչ և դիետկ պրոֆիլակտիկ սնման անվտանգության վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգ

Հատուկ նշանակության սննդամթերքի առանձին տեսակների՝ այդ թվում դիետիկ բուժիչ և դիետիկ պրոֆիլակտիկ սնման անվտանգության վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգ

Բանջարեղենի և մրգի հյութերի տեխնիկական կանոնակարգ

Բանջարեղենի և մրգի հյութերի տեխնիկական կանոնակարգ

Սննդամթերքի մակնշում

Սննդամթերքի մակնշում

Ճարպայուղային արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգ

Ճարպայուղային արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգ

Մսի և մսամթերքի անվտանգության վերաբերյալ

Մսի և մսամթերքի անվտանգության վերաբերյալ

Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշումը Մաքսային միությունում անասնաբուժասանիտարական միջոցների կիրառման մասին

Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշումը Մաքսային միությունում անասնաբուժասանիտարական միջոցների կիրառման մասին